Fadiga J., Jeđut M., Ćosić T., Tomić I., Petretić V., Herceg T., Pongrašić A., Igrec K., Novak S.

Dječja bolnica Srebrnjak

psihološka podrška, komunikacija, medicinska sestra, dijete

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Na odjel JIL-a smještaju se djeca kojima je nužna intenzivnija medikamentozna potpora¸, 24-satni monitoring vitalnih funkcija te intenzivniji postupci zdravstvene njege. Obzirom da se vodimo poveljom „Za osmjeh djeteta u bolnici“ nastojimo roditeljima omogućiti što dulji boravak uz dijete tijekom hospitalizacije te ih pravovremeno informirati o svim postupcima koji će se odvijati uz njihovo dijete. Sama bolest i boravak u bolnici te odvajanje od roditelja, odnosno roditelja od djeteta općenito je neugodno i tjeskobno iskustvo. Stoga je omogućavanje boravka roditelja uz dijete tijekom njegova liječenja važan jer roditelju pruža uvid u situaciju i mogućnost utjecaja na zbivanja. Tako se ostvaruje mogućnost prikupljanja informacija od strane liječnika i medicinskih sestara te mogućnost socijalne podrške u vidu razgovora s drugim roditeljima čija se djeca također liječe u bolnici. Na taj im se način smanjuje osjećaj tjeskobe, bespomoćnosti i pasivnosti. Na našem odjelu JIL-a Dječje bolnice Srebrnjak uvijek je jedna smjenska sestra u dogovoru s glavnom sestrom ta koja je više usmjerena na razgovor s roditeljima, pružanje socijalne i psihološke podrške. Ujedno im daje i informacije o provedenoj zdravstvenoj njezi i uključuje ih u postupke ovisno o zdravstvenom stanju djeteta i mogućnostima taj dan. Trudimo se da roditeljima kao laicima ali i partnerima u zdravstvenoj njezi na njima što prihvatljiviji i pristupačniji način razgovaramo o svemu što ih zanima o njihovom djetetu,a tiče se
sestrinske skrbi. Tako se roditelji uvažavaju kao aktivni sudionici u procesu zdravstvene njege i liječenja svoga djeteta što uvelike doprinosi u ishodu liječenja i time se gradi pozitivan odnos i povjerenje prema medicinskom timu koje skrbi za djete.

preuzmi dokument