Šarlija D. 1 , Štimac R. 1 , Vuk T. 1 , Barišić M. 1 , Šarlija M. 2 , Topić P. 1 , Maglov Č. 1 , Balija M. 1 , Jukić I. 1

1 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb 2 Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

pseudoaneurizma arterije, darivanje krvi,venepunkcija

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

U ovom prikazu opisujemo prvi zabilježeni slučaj nastanka pseudoaneurizme arterije kao posljedice
darivanja krvi u HZTM, koji je zahtijevao kiruršku intervenciju.
40. godišnja žena pristupila je dobrovoljnom darivanju krvi. Prilikom venepunkcije krv je potekla u vrećicu, a
kratko nakon toga je prestala teći u sistem i pojavio se izbočeni hematom veličine 2-3 cm. Tehničar je
pomicanjem igle pokušao ponovo uspostaviti protok krvi, ali to nije uspjelo te je igla izvađena. Nakon
vađenja igle hematom je porastao, krv je počela teći kroz ubodno mjesto i krvarenje je bilo teško zaustaviti.
Darovateljici je objašnjeno da će na ruci biti hematom i da ne opterećuje ruku. Nakon dva dana darivateljica
se javila u HZTM radi hematoma cijele desne podlaktice, otekline, bolova i otežanih pokreta ruke. Iako je
odmah upućena na Hitnu medicinsku pomoć i njezinom nadležnom liječniku, tek devet dana nakon darivanja
krvi javila se u Hitnu kiruršku službu. Pri prijemu nađena je u desnoj kubitalnoj jami uz podljev, pulsirajuća
tvorba. Doppler arterija je potvrdio pseudoaneurizmu arterije u kubitalnoj regiji. Operativnim z ahvatom
zbrinuta je pseudoaneurizma. Nakon operacije uredan neurološki i vaskularni status.
Posebnost ovog slučaja je u tome što je pseudoaneurizma arterije nastala odmah pri početku punkcije. Nije
bilo moguće zaključiti da se radi o punkciji arterije niti po trajanju punjenja doze (kraće od 4 minute), boji krvi
(svijetlocrvene boje) niti po pulzacijama igle.
Komplikacije poput ove iako su rijetke moraju biti prepoznate na vrijeme i adekvatno zbrinute što uključuje
dugotrajnu (5- 6 sati) , jaku kompresiju uz praćenje perifernih pulzacija.

preuzmi dokument