Predrag Masatović, Valerija Svilar, Andrej Trobec

Kliničko odjelenje za anesteziologiju i intenzivnu terapiju kirurških stručnosti; Odjelenje za intenzivnu terapiju; Univerzitetni klinički centar, Ljubljana; Slovenija

transplantacija pluća, intenzivna skrb, Jedinica intenzivne terapije

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

U članku je opisana prva transplantacija pluća u Sloveniji: prijem bolesnika, oporavak i intenzivna
skrb u Jedinici intenzivne terapije u Univerzitetnom kliničkom centru u Ljubljani. Naglasak je na
aktivnostima medicinskih sestara/tehničara.
Navedene su pripreme na transplantaciju pluća: obrazovanje osoblja, organizacija i planiranje
aktivnosti po standardima zdravstvene njege i po Protokolu liječenja i pretraga poslije
transplantacije pluća.
Spomenuti su najčešči uzroci za konačnu disfunkciju pluća. Navedeni su razlozi za i protiv
izdvajanja transplantacije pluća u Sloveniji.

preuzmi dokument