Ćesir – Škoro I, Obradović Z, Ovčina A.

RMC « Dr Safet Mujić « Mostar, Fakultet Zdravstvenih studija, Sarajevo, Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu

dobrovoljni davaoci krvi, učenici, zdravstveni radnici

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Definiciju dobrovoljnog darivatelja krvi odredila je Međunarodna udruženje transfuziologa (ISBN), Međunarodni Crveni križ (IFCR), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Evropsko vijeće (Council of Europe) i prihvaćena je u svim zemljama svijeta.
Dobrovoljni darivatelj krvi je osoba koja daruje krv, plazmu ili ćelijske dijelove krvi po svojoj slobodnoj volji i ne prima za to nikakvu nadoknadu, ni novčanu niti na način koji se može smatrati nadomjestkom novca. Darivanje krvi je humani čin u kojem zdravi pomažu bolesnim.Vezu između zdravih i bolesnih čine uposleni u transfuzijama.
U našem radu ćemo prikazati rezultate edukativno- promotivne kampanje provedene u Gimnaziji u Mostaru. Anonimno smo anketirali 72 punoljetna učenika.
Iz rezultata rada moglo se zaključiti da učenici imaju pozitivan stav prema darivanju krvi i zdravstvenim radnicima koji su provodili edukaciju.
Budući da se krv ne može vještački proizvesti približiti zdravog bolesnom je vrlo zahtjevan posao koji mogu obavljati samo dobro edukovani zdravstveni radnici

preuzmi dokument