Željka Lubina, Stjepan Stanešić, Tanja Karaula, Marica Semijalac, Maja Strauss Patko

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Odjel za preradu i izdavanje krvi

HZTM, KP, automatizacija u proizvodnj KP- a

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Tijekom 2008.g. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu (HZTM) je započeo s reorganizacijom transfuzijske
službe što je rezultiralo povećanim prikupljanjem krvi i opskrbom krvnim pripravcima (KP) vanjskih ustanova.
Istovremeno se bilježe povećani zahtjevi zagrebačkih bolnica za KP.
U HZTM tijekom 2008.g ukupno je prikupljeno od dobrovoljnih darivatelja krvi 79.007 doza krvi i 1.785 aferezom
dobivenih proizvoda, za 13,2% više nego 2007.godine. Iz prikupljenih doza ukupno je proizvedeno 206.002 doza
krvnih pripravaka što je za 12,5% više nego u 2007.g. Za potrebe proizvodnje koncentrata trombocita iz 48% pune
krvi izdvojeni su slojevi leukocita i trombocita i proizvedeno je 10.219 pool-a koncentrata trombocita. Računato u
pojedinačnim dozama to iznosi 45.795 doza i za 9,2% je više nego 2007. godine. Budući je broj trombocitnih
pripravaka dobiven trombaferezom gotovo identičan onom iz 2007.g., radi se isključivo o povećanoj proizvodnji iz
pune krvi. Značajno je povećana i proizvodnja i izdavanje koncentrata eritrocita sa smanjenim brojem leukocita;
na godišnjoj razini 24%, ali za 40% u zadnjem tromjesečju 2008.g. Proizvodnja ostalih sekundarnih krvnih
pripravaka većinom se nije značajnije mijenjala: proizvedeno je 69 koncentrata opranih eritocita (62 doze 2007.g.),
41 doza konc. eritrocita u plazmi SBL (45 doza 2007.) 245 krioprecipitata (223 krioprecipitata 2007.g.). Međutim
za 25% je smanjenja proizvodnje konc. trombocita u smanjenom volumenu plazme, i to kao posljedica boljeg
zadovoljenja zahtjeva i manjom potrebom za primjenom inkompatibilnih koncentrata trombocita.
Automatizacija i standardizacija u proizvodnji KP, educiranost i predanost osoba na uzimanju i preradi krvi,te
minimalno povećanje radnog prostora u odjelu prerade krvi, uz nabavu jedne nove centrifuge, omogućili su
da se u kratkom vremenu HZTM prilagodio novim povećanim zahtjevima u preradi krvi.

preuzmi dokument