Snježana Šobak, Ksenija Mikulčić, Anica Križanec

Djelatnost za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, OB Varaždin

akutna bol, analgezija, intenzitet bola

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Sve je više dokaza i razumijevanja štetnog utjecaja boli na sve organske sustave.
U današnje vrijeme normalno je i poželjno pratiti bol kao peti vitalni znak.
U jedinici intenzivnog liječenja kirurškog tipa bol je najčešća sestrinska dijagnoza. Potreban je
ozbiljan pristup kako procjeni tako i postupcima za suzbijanje boli.
Praćenje intenziteta boli prvih dvadeset i četiri sata, individualizirana analgezija za svakog
bolesnika odgovorit će na pitanje koliko smo uspješni u nastojanju da naše bolesnike ne boli ili da
ih boli či m manje.

preuzmi dokument