Daria Grabrovečki, Vladimira Lada, Adriano Friganović

KBC Zagreb

dekubitus, uloga medicinske sestre, tretiranje dekubitusa

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Nakon kardiokirurškog zahvata u ranom poslijeoperacijskom periodu pored praćenja invazivnog
monitoringa vrlo je važno uočiti i moguće promjene stanja integriteta kože. Naime, sama priroda
operacije izvedene na srcu ugrožava perfuziju tkiva kako zbog dugog operativnog tijeka, tako i
zbog izlaganja pacijenta hipotermiji uslijed ekstrakorpralne cirkulacije. Provedenim istraživanjem
utvrđeno je da se učestalom masažom znatno smanjila pojavnost dekubitusa i da nije došlo do
pogoršanja postojećih. Istraživanjem je obuhvaćeno 60 pacijenata podijeljenih u dvije skupine,
jedna skupina masirana je svakih sat vremena, a druga svaka dva sata. Rezultati ukazuju na
10% manju pojavnost crveneila na području gluteusa u prvoj skupini u odnosu na drugu.

preuzmi dokument