Nikolina Fatuta, Dr. Nina Juraković Lončar, Dr. Zrinka Kruhonja Galić

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Rh D imunoprofilaksa kod trudnica, pasivna anti-D protutijela

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Uvod: Hiperimuni anti-D gamaglobulin (HIDG) sadrži anti-D protutijela imuniziranih
osoba, a cilj im je vezati RhD pozitivne eritrocite djeteta u cirkulaciji RhD negativne
majke i spriječiti imunizaciju majke. Daje se unutar 72 sata od pobačaja, opstetričkih
zahvata tijekom trudnoće (npr. amniocenteza), traume abdomena trudnice, krvarenja
i poroda. Time se u velikog broja majki onemogućuje stvaranje anti-D protutijela, koja
prolaskom kroz placentu dovode do razvoja hemolitičke bolesti fetusa i
novorođenčata (HBFN).
Cilj: istražiti prisutnost pasivnih anti-D protutijela (PAP) u trudnica koje u našu
ustanovu dolaze na imunohematološko antenatalno ispitivanje.
Materijali i metode: podaci prikupljeni iz registra trudnica Hrvatskog zavoda za
transfuzijsku medicinu (HZTM) od 2011. do 2013. godine, koje su primile antenatalnu
zaštitu. Protutijela su detektirana u ID-Card Liss/Coombs mikrokarticama s testnim
eritrocitima 11 staničnog panela (DiaMed GmbH, Cressier, Switzerland, BioRad).
Rezultati: Od 173 praćene trudnice 132 redovito se kontroliralo i 41 neredovito. U
redovito kontroliranih trudnica mogli smo pratiti dinamiku nestanka PAP. U 32
trudnice PAP su nestala unutar 12 tjedana od primitka HIDG, u 46 od 12. do 14.
tjedna, u 27 od 14. do 16. tjedna i u 27 iza 16. tjedna.
Zaključak: U 76% trudnica postignuta je adekvatna zaštita nakon imunizacijskog
događaja, dok u ostalih 24 % najvjerojatnije RhD imunoprofilaksa nije bila dostatna.
To može značiti da je primjenjena doza premala i/ili da je fetomaternalno krvarenje
(FMK) veće od očekivanog. Stoga u određenog dijela trudnica svakako treba
razmisliti o procjeni FMK, kako bi se potrebitima dala adekvatno velika doza HIDG i
spriječio razvoj HBFN.

preuzmi dokument