Ksenija Ranković

OB “Dr Tomislav Bardek” , Koprivnica

maligna bol, liječenje, analgezija, psihološka pomoć

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

“Bol je pridruženi partner rađanju i razvoju, bolesti i smrti, fenomen čvrsto povezan
sa mnogim pitanjima humanog postojanja. ”John J. Bacon
Maligna bol je jedan od oblika kronične boli koja se javlja u završnoj fazi neke
teške bolesti (Tumori, bolesti motornog neurona, imunodeficijencija)
Moderni pristup liječenja maligne boli baziran je na načelima Palijativne
medicine, a prihvatila ih je i SZO. Također je ukazano na pojam “totalne boli”
kod pacijenata sa malignom boli gdje se naglašava potreba multidisciplinarnog
pristupa liječenja.
Pravilan pristup liječenja maligne boli zasniva se na:
-shvaćanju simptoma kao psihosomatskog fenomena čiju ozbiljnost ne određuje
samo stupanj fizičkog oštećenja već i psihičko stanje osobe u to vrijeme
-postavljanje točne dijagnoze simptoma, kako bi se moglo provesti primjereno
liječenje
-primjena analgetičke ljestvice za bol SZO-e koja je temelj suvremene
farmakoterapije
U liječenju svake boli osnova je procjena boli gdje je prisutan bolesnikov
izvještaj o boli, VAS skala i druge skale, a krajnji cilj je olakšavanje boli na
zadovoljstvo bolesnika. Uz to, vrlo je važno suosjećanje, emocionalna potpora i
empatija.
Osmijeh i blaga riječ pojačavaju djelovanje lijeka, uvijek su pri ruci, nemaju
nuspojave i ne koštaju ništa.

preuzmi dokument