Donald Peran, Anita Šantić, Sonja Pasini

KBC Zagreb

donor, moždana smrt, stalni nadzor, kontraindikacije, invazivni monitoring

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Donorom organa može postati svaka osoba kojoj je kliničkim testovima dokazana moždana smrt, a čija je funkcija ostalih organskih sustava ostala sačuvana. U slučaju prethodnog davanja izjave o nedarivanju organa ili odbijanja člana obitelji ne pristupa se eksplantaciji organa. Organi s preminule osobe smiju se uzimati isključivo u svrhu liječenja drugih osoba koje su labolatorijskim testovima dokazano kompatibilne s darivateljem.
POKAZATELJI MOŽDANE SMRTI
Ukočene i raširene ili srednje raširene zjenice bez reakcije na jako svjetlo.
Mora postojati odsutnost slijedećih refleksa:
Kornealnih refleksa
Okulocefalnog refleksa
Okulovestibularnog refleksa
Faringealnog i trahealnog refleksa
Odsutnost reakcije na duboku bol.
Odsutnost svih stanja koja bi mogla oponašati moždanu smrt.
Etiologija moždane smrti mora bit potpuno jasna bez ikakve sumnje.
Procjena na Glasgow koma skali
Svakodnevno se dijagnostičkom metodom TCD-a krvnih žila na bazi lubanje utvrđuje protok krvi.
KONTRAINDIKACIJE ZA DARIVANJE ORGANA
Dob iznad 65 odnosno ispod 5 godina života.
Sustavne maligne bolesti (izuzetak je primarni zloćudni tumor mozga)
Jasni znaci septikemije i prisutnost infekcije bilo kojeg organskog sustava
Pozitivan nalaz za hepatitis B i C, pozitivan HIV
Oligoanurija usprkos medikamentnoj terapiji
Trajanje mehaničke ventilacije dulje od 7 dana.
ZADACI MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA
Medicinska sestra-tehničar asistira ili samostalno provodi slijedeće postupke:
uvođenje CVK
Postavljanje arterijske kanile
Postavljanje periferne venske kanile
Praćenje bolesnika na pretrage
PRAĆENJE VITALNIH FUNKCIJA
Uvođenjem invazivnog monitoringa konstantno se prate RR, puls, T.T, a CVT se mjeri svaka 2-4 sata, no po potrebi i češće.
Satna diureza(0.5-1ml/kg) optimalno 70kg.
Održavanje prohodnosti dišnih puteva
ZAKLJUČAK
Samo pravodobnim prepoznavanjem i adekvatnom skrbi donora može se osigurati dobra priprema za eksplantaciju organa

preuzmi dokument