Aleš Ladiha

Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana (Slovenija)

obrada, komponente krvi, oprani eritrociti, razmjena transfuzija, zračenje

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Krvni pripravci koji su prikupljeni od pune krvi davatelja, pripravljaju se na ZTM, na odjelu za krvne
pripravke. Dodatno obrađeni oprani eritrociti, se pripravljaju za intrauterinu transfuziju, a za
razmjenu transfuziju kod novorođenčadi, pripravljaju se eritrociti resuspendirani u AB plazmi. Na
takav način pripravljene eritrocite, čuvamo na 24 sata od priprave. Pred izdavanjem eritrocite
ozračimo.
Filtrirane eritrocite operemo sa 0,9 % NaCl. Upotrebljavamo ih za pacijente koji imaju protutijela
protiv bjelančevine plazme, naročito anti-IgA i za pacijente kod kojih je došlo do teških alergijskih
reakcija, u vezi sa transfuzijom krvi i za pripravu eritrocita za intrauterinu transfuziju. Za pripravu
eritrocita za intrauterinu transfuziju, upotrebljavamo eritrocite stare do četiri dana, CMV negativne.
Koristimo 100-120 ml eritrocita kojim dodamo 250 ml, NaCl. Sistem vrećica centrifugiramo. Nakon
centrifugiranja, sistem vrećica stisnemo sa aparatom za automatsku separaciju i istisnemo
supernatant. Postupak ponovimo. Konačnom pripravku dolijemo 0,9% NaCl da dostignemo željeni
hematokrit.
Razmjena transfuzija je indicirana za novorođenčad, zbog nekompatibilnosti krvne grupe, između
matere i djeteta. To je urgentan slučaj u kojem novorođenoj djeci, nadoknadimo određen volumen
krvi, uobičajeno sa jednakim volumnom prikladne krvi davatelja. Punu krv za RT pripravimo iz
filtriranih eritrocita i svježe smrznute plazme. Za pripravu eritrocita, koristimo eritrocite krvne grupe
0, stare do 5 dana, CMV negativne. Svježa smrznuta plazma KG AB, mora biti pripravljena iz TT
vrećica (bez prisutnih levkocita). Vrećicu eritrocita centrifugiramo, stisnemo sa aparatom za
automatsku separaciju, istisnemo supernatant. Konačnom pripravku, dodamo odmrznutu plazmu, sa
namjerom da dostignemo željeni hematokrit.
Na ZTM krvne pripravke zračimo sa aparatom za ozračivanje koji omogućava kontrolirano i validirano
odmjeravanje količine, potrebnog ozračivanja. Vir zračenja predstavlja izotop Cs-137. Doza
ozračivanja je 30 Gy. Ozračivanje krvnih pripravaka, sa ionizirajućim zrakoma, pomaže u uništenju
limfocita T i sa tim prevenciji nastanka posttransfuzijske reakcije presatka protiv primatelja.
Zaključak
Svakom takvom obrađenom krvnom pripravku, uzme se uzorak i provjere se rezultati. Rezultati
moraju biti u skladu sa svim zahtjevima kontrole kvalitete. Za pripravu takvih komponenta je
potrebno mnogo znanja i iskustva na području obrade komponenata krvi, a za koje su odgovorni
dipl.MS i dipl. MT. Sigurni i kvalitetni krvni pripravci pripomognu uspješnom liječenju pacijenata.

preuzmi dokument