Ana Mutić, Danijela Greganić

KBC ''Sestre milosrdnice''

njega usne šupljine, protokol, medicinska sestra

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Higijena usne šupljine, kako kod zdravog tako i kod bolesnog čovjeka, kao
pokazatelja zdravlja uvjetovano je mnogim čimbenicima. Pravilna toaleta usne
šupljine radi održavanja zdravlja i sprečavanja eventualnih komplikacija, za bolesnike
u jedinici intenzivnog liječenja predstavlja veliku i značajnu ulogu.
Mnogi postupci u skrbi za bolesnika, kao i samo bolesnikovo zdravstveno stanje
često doprinose suhoći sluznice, te je stoga njegu usne šupljine potrebno provoditi
više puta dnevno. Postupak se provodi s ciljem da se očuva integritet sluznice i
zubnog mesa i smanji broj patogenih mikroorganizama koji kasnije mogu biti
uzročnici ranog kasnog VAP-a.
Prilagodba izvođenja postupka ovisi o stanju sluznice usne šupljine bolesnika kao i
njegovom stanju svijesti. Njega usne šupljine je sigurno značajan činitelj u
sprečavanju kolonizacije gornjih dišnih puteva. Do danas još uvijek nije utvrđen
najprikladnji način toalete usne šupljine, stoga je od vodeće važnosti potreba za
trajnim istraživanjem i modifikacijom postojećeg protokola kako bi se praksa
provođenja toalete usne šupljine unaprijedila.
Ovim radom prikazali smo protokol njege usne šupljine u Središnjoj jedinici
intenzivnog liječenja Zavoda za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC Sestre
milosrdnice kao i sredstva za provođenje same toalete.

preuzmi dokument