Mirjana Saratlija

Zavod za neonatologiju i intenzivno liječenje, Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb

Nozokomijalna pneumonija, aspiracija traheje, strojna ventilacija

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Nozokomijalna pneumonija je vodeća komplikacija liječenja djece u jedinicama intenzivne medicine, sa
značajnim utjecajem na njihov mortalitet i morbiditet. Nastaje u približno 8-28% strojno ventiliranih
bolesnika, a učestalost joj se povećava za najmanje 1-3% po svakom danu trajanja strojne ventilacije.
Utvrditi utjecaj zatvorene metode aspiracije traheje na nastanak odnosno prevenciju nastanka
nozokomijalnih pneumonija u strojno ventilirane djece te komplikacije zatvorene aspiracije i potrebu
prelaska na otvorenu metodu.
Istraživanje je provedeno u Jedinici za intenzivno liječenje djece Zavoda za neonatologiju i intenzivno
liječenje Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb, na uzorku od 56 djece, strojno ventilirane dulje od 24
sata, u koje se koristila metoda zatvorene trahealne aspiracije.
Kontrolnu skupinu činilo je 62 djece strojno ventilirane dulje od 24 sata kod kojih se provodila otvorena
metoda aspiracije traheje.
Uspoređujući učestalost pneumonija udruženih s respiratorom u djece strojno ventilirane dulje od 24
sata obzirom na metodu trahealne aspiracije (otvorena ili zatvorena) nije dokazana razlika u
nastajanju nozokomijalnih pneumonija. Kod zatvorene aspiracije strojna ventilacija se provodi
neometano, nema potrebe za odvajanjem od stroja. Značajan je smanjeni utrošak vremena, jer
postupak provodi jedna medicinska sestra, za razliku od otvorenog oblika aspiracije, gdje sudjeluju
dvije medicinske sestre. Ostali rezultati istraživanja bit će prezentirani

preuzmi dokument