Tomislav Stanković

KBC Zagreb

kontrastno sredstvo, venski put, MSCT, dijagnostika, primjena

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Svrha ovog predavanja je opisati i približiti indikacije, postupke i načine izvođenja kontrastnih
pretraga u dijagnostičkim i intervencijskim postupcima na MSCT-u te važnost adekvatnog venskog
puta kod intravenske primjene kontrastnog sredstva.
Cilj predavanja je usmjeriti pažnju na pravilan odabir protokola snimanja, vrstu i količinu kontrastnog
sredstva i način primjene istog.
Naglasiti važnost pravilnog izvođenja kontrastnih pretraga na MSCT uređajima, u različitim stanjima
uzevši u obzir različite uputne dijagnoze i kliničke upite kao i stanje bolesnika.
Odabir prikladnog protokola snimanja, količine i vrste kontrastnog sredstva kao i načina primjene
imaju veliku ulogu u otkrivanju eventualnih patoloških stanja, a kvaliteta dobivenog slikovnog
materijala je uvjetovana brzinom davanja i.v. kontrastnog sredstva, doziranjem i tempom primjene
kontrastnog sredstva za peroralnu primjenu što u konačnici uvelike utječe na tijek i ishod liječenja, ali
i na eventualne daljnje dijagnostičke postupke.
Rezultati: Na primjerima prikazana i dokazana važnost pravilnog izvođenja MSCT-a s intravenskim
kontrastom uvjetovana odabirom adekvatnog venskog puta, a u svrhu poštede pacijenta od
nepotrebnog ozračivanja, dodatnih i ponavaljanih snimanja, prekomjerne upotrebe kontrasta te
ispravne dijagnostike učinjene po pravilima struke i etičkim načelima.
Zaključci: Činjenice da je MSCT metoda koja rezultira nezanemarivim dozama zračenja, da postoji
određena vjerojatnost pojave komplikacija uslijed i nakon primjene intravenskog kontrasta nameću
visoke zahtjeve na osobu koja izvodi sami postupak kao i na osobe koje sudjeluju u pripremi
bolesnika. Poznavanje anatomije, patologije, fiziologije, načina primjene kontrastnog sredstva i
razumijevanje svrhe samog postupka su preduvjeti za uspješno izvođenje pretraga koje će biti
prikazane u ovom predavanju.

preuzmi dokument