Donald Peran

KBC Zagreb

transkranijski, Willisov krug, hemodinamika, detekcija, analiza

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

ŠTO JE TRANS KRANIJSKI DOPPLER?
• Neinvazivna ultrazvučna metoda kojom kroz prirodne “prozore” na lubanji
utvrđujemo hemodinamiku intrakranijskih arterija (Willisov krug)
• Rutinska pretraga kod indiciranih bolesti
• Velika uloga u dijagnostici i terapiji akutnog ishemičkog inzulta
• Sastavni dio bolničke opreme u JIL-u
• Dijagnostička i terapijska uloga
NAJČEŠĆE INDIKACIJE
• CVI (moždani udar)
• Monitoring kod trombolitičke terapije - Tromboliza
• Monitoring vazospazma (nakon SAH-a)
• Analiza kolateralnih intrakranijskih puteva
• Detekcija AVM-a (okluzije i stenoze)
• Detekcija cerebralnog embolusa
• Analiza vazomotoričke rezerve
• Monitoring funkcionalne rezerve
• Monitoriranje i evaluacija cerebrovaskularnog cirkulatornog aresta. (Utvrđivanje
moždane smrti)
PRIPREMA PACIJENTA
• U ležećem položaju na leđima
• Pristup gotovo svim lokacijama istovremeno
• Potpuno mirovanje glave i tijela prilikom izvođenja pretrage
• Maksimalno uklanjanje vanjskih izvora buke
• Ukloniti eventualne leće (transorbitalno)
IZVOĐENJE PRETRAGE
• Specijalist Neurolog
• Educirana medicinska sestra – tehničar
• Točna identifikacija intrakranijskih arterija
• Prethodni uvid u karotidne i vertebralne arterije
• Spektar dobivenih krivulja ovisi o hemodinamici
• Mjeri se protok krvi kroz odabranu krvnu žilu
• Nalaz očitava specijalist Neurolog
IZVOĐENJE PRETRAGE TRANSTEMPORALNO
• Izdašna količina akustičnog gela
• Pozicioniranje sonde je iznad zigomatičnog luka i ispred uha
• “Prozor” varira u lokaciji i veličini
• Kod 30% populacije se ne nalazi
• Teže se nalazi kod starije populacije zbog smanjenog protoka, te prolaz kroz
temporalnu kost kod žena

preuzmi dokument