Vesna Bratić, Valentina Škof, Tea Šalamunec, Nikola Maljak

KBC Zagreb

rane, terapija negativnim tlakom

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Posljednjih godina V.A.C. terapija (terapija negativnim tlakom) učestalo se primjenjuje kod različitih
kliničkih indikacija (akutne inficirane rane, kronični venski i arterijski ulkusi, dekubitusi, nekrotični
fascitisi, Fournierove gangrene, defekti trbušne stijenke, compartment abdomena, traumatske
rane…). Primjena VAC terapije u kliničkoj praksi je pokazala vrlo zavidne rezultate u liječenju različitih
rana.
Kad je primjena točno indicirana, postižu se brzi i veliki uspjesi u liječenju rana.
Terapiju u pravilu izvodi jedna osoba, a vrijeme obrade rane u prosjeku iznosi oko 15 minuta.
Postupak se ponavlja svaka dva-tri do najviše sedam dana.
Posebno treba istaknuti primjenu vakuum terapije kod inficiranih rana koje jako vlaže, a zbog
prisustva mikroorganizama poput Pseudomonas aeruginosa, MRSA i Proteus mirabilis iziskuju
upotrebu skupih rezervnih antibiotika. Primjenom V.A.C. terapije potreba za antibioticima znatno je
manja, a kod dobre i pravodobne indikacije, često i nepotrebna.
Prednosti V.A.C. terapije u liječenju rana su: ubrzano cijeljenje rane (do četiri puta brže cijeljenje),
kontinuirano čišćenje rane odstranjivanjem manjih fragmenata stranih tkiva i devitaliziranog tkiva,
kontinuirano odstranjenje sekreta iz rane, smanjenje edema rane i okolnog tkiva, smanjenje veličine
rane kao rezultat vakuuma u rani koji privlači rubove rane (retrakcija rane), novo stvaranje i
stimulacija razvoja granulacijskog tkiva, pojačano i ubrzano stvaranje novih kapilara - bolja
oksigenacija tkiva, dotok lijekova, hrane i tkivnih stanica koje sudjeluju u cijeljenju, spriječavanje
oštećivanja okolne kože, nema kontakta sa sekretom pri previjanju, smanjuje potrebu za kirurškim
intervencijama, smanjenje broja bakterija u rani, onemogućena sekundarna infekcija rane
bakterijama iz okoline, smanjenje potrebe za antibioticima, sterilno prekrivanje rane, neutralizacija
mirisa iz rane, smanjena učestalost previjanja rana (previjanje svakih 2-3 dana - maksimalno do 7
dana), te smanjenje troškova liječenja.

preuzmi dokument