Stanka Jurić

KB Merkur

dekubitus, liječenje, negativni tlak, drenaža

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Dekubitus je oštećenje kože koje može biti različitog stupnja, a nastaje
zbog smanjenja krvnog protoka u određenom području tkiva nakon jakog i
dugog pritiska. Iznimno je važno prepoznati pacijente s povećanim rizikom
nastanka ove komplikacije kako bi se mogli provesti adekvatni preventivni
postupci. Liječenje dekubitusa može pak biti konzervativno i kirurško.
Jedna od konzervativnih metoda je i terapija negativnim tlakom kojoj je cilj
brže zacjeljivanje rane te oporavak, odnosno kraća hospitalizacija
pacijenta.
Prikaz slučaja: Na odjel hematologije u srpnju 2010. zaprimjen je pacijent
P.Š. zbog aktivnog ne-Hodgkinovog limfoma i dekubitusa 4. stupnja na
trtici, nakon prethodno provedene radioterapije. Budući da rezultati
tretiranja rane klasičnim metodama (njega, oblozi, kirurška obrada,
antibiotska terapija, prehrana) nakon 4 tjedna nisu bili zadovoljavajući,
započeta je i terapija negativnim tlakom pomoću vakuum pumpe. Liječenje
se provodilo 14 dana, do premještaja pacijenta u drugu bolnicu. Terapija je
dovela do smanjenja dubine i širine rane, bolje prokrvljenosti područja te
do formiranja granulacijskog tkiva. Slika 1 prikazuje lokalni nalaz prije,
nakon 6, te nakon 14 dana liječenja. Obzirom na dobar ishod liječenja
dekubitalne rane vakuum drenažom kod ovog pacijenta koje je za
posljedicu imalo i bolju kvalitetu života, može se zaključiti da usporedno s
ostalim terapijskim opcijama kod nekih bolesnika treba razmotriti i ovu
metodu. Uzimajući u obzir troškove, ali i nedovoljnu educiranost osoblja u
bolnicama, vakuum drenažu ne treba primijenjivati kao prvi izbor liječenja
dekubitusa, no u slučaju opravdane indikacije korist koju ova metoda
može donijeti u cijeljenju rane može nadvladati njene moguće nedostatke.

preuzmi dokument