Autori: Marijana Benković

Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB

Ključne riječi: iNO, novorođenče, indikacija primjene iNO, rezultati

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Uvod Dušični oksid (iNO) je jednostavan plin bez mirisa i boje, koji danas ima značajna klinički primjenjiva svojstva.Više od dvadesetak godina istražujući mehanizme vazomotorike u endotelu krvnih žila pronađena je tvar koja dovodi do relaksacije glatkih mišičnih stanica arterije, odnosno do vazodilatacije i najsnažniji je prirodni endogeni vazodilatator (stvara se u brojnim tkivima ljudskog organizma).

Razrada Inhalacijom se primjenjuje tako da se u vrlo malim količinama (3-20-40 ppm) dodaje u cijev respiratora koje vode zrak prema bolesniku.S obzirom na kratko vrijeme poluživota (< 5sek.) djeluje na mjestu primjene i bez udaljenih efekata i dovodi do selektivne dilatacije plućnih krvnih žila, nema popratnog sniženja sistemskog tlaka.Kliničke su studije pokazale da iNO može smanjiti plućni vaskularni otpor, a povećati plućni krvni protok i oksigenaciju.Najširu kliničku primjenu iNO je našao u neonatologiji, u liječenju perzistentne plućne hipertenzije (PPHN),hiposurfaktoze, mekonijskog aspiracijskog sindroma,pneumotoraxa,dijafragmalne hernije,prirođene srčane greške.Ozbiljnije nuspojave(methemoglobinemija i krvarenja) su iznimno rijetko zapažena, i to uz bitno veće doze od preporučenih.

Cilj Kontrola nad primjenom iNO, smanjiti komplikacije, vremenski tijek liječenja bolesti sa bržim i dobrim ishodom liječenja

Metode Uvid u medicinsku dokumentaciju te izvršiti metodu praćenja novorođenčadi liječena iNO Jedna skupina liječena je konvencionalnom mehaničkom ventilacijom, a druga prodisavanjem uz dodatak iNO

Zaklučak Statistički je značajno preživljavanje,smanjene su kronične posljedice u smislu oštećenja pluća i mozga,skraćeno je vrijeme strojnog prodisavanja i ukupno trajanje bolničkog liječenja..Primjena iNO je jednostavna,sigurna jeftina i učinkovita. Zbog porasta broja djece kod kojih se ukazala potreba za primjenom iNo, složenosti dijagnoza i stanja, specifičnosti zdravstvene njege te poznavanje primjene terapije postavlja se zahtjev za visoko educiranom medicinskom sestrom kako bi rezultati tijeka liječenja i zdravstvene njege bila što uspješnija.