Anastazija Šantić, Aleksandar Radenović

Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice", Klinika za tumore, JIL, Zagreb, Department for Health and Health Tourism, Word Youth Bank Network (WYBN), Hrvatska udruga informatike u sestrinstvu (HUIS / CroNIA)

informacijsko - komunikacijska tehnologija (ICT), sestrinska informatika, sestrinska praksa, JIL, anestezija, reanimacija

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Razvoj medicinskih znanosti, organizacije zdravstvene zaštite i zdravstvene skrbi u posljednjih tridesetak godina usko je i nedjeljivo povezan s razvojem elektroničkih, računalskih, informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Uvođenjem informacijsko - komunikacijske tehnologije (ICT) u sustav zdravstvene zaštite dovelo je do velikih promjena u načinu upravljanja informacijama potrebnih za pružanje kvalitetne zdravstvene skrbi korisnicima.
U današnjim uvjetima primjene visokih tehnologija u zdravstvu, često praćenih dehumanizacijom, funkcija sestrinstva kao dijela sustava zdravstvene zaštite bitno se mijenja. Medicinske sestre - tehničari predstavljaju nositelje zdravstvene skrbi kao najbrojnija profesija u sustavu zdravstva zbog čega važnost sestrinske informatike mora dobiti svoje zasluženo mjesto u budućem razvoju sestrinstva. Za nove funkcije i zadatke medicinske sestre potrebna je odgovarajuća naobrazba. Sestrinska informatika (informatika u sestrinstvu) sadrži sve aspekte sestrinstva - kliničku praksu, administraciju, istraživanje i edukaciju čime zahtjeva sustavnu i planiranu implemetaciju u postojeće i buduće okvire sestrinskog obrazovanja i sestrinske prakse.
To posebice dolazi do izražaja u radnim okruženjima koji zahtijevaju brzo djelovanje s ciljem spašavanja života ili provođenja uznapredovalih intervencija kao što su jedinice intenzivne skrbi gdje je vrijeme dostupnosti informacija važan čimbenik u kvaliteti pravovremeno provedenih intervencija i pružanja zdravstvene njege vitalno ugroženih pacijenata.
Sadašnji napredak u zdravstvenom sustavu prouzročio je svojevrsnu revoluciju u upravljanju informacijama koja je vidljiva ponajviše u svim akutnim jedinicima skrbi koje su zahvaljujući napretku informacijsko - komunikacijske tehnologije (ICT) uvelike prestigle sposobnost postojećih sustava da s njima optimalno upravljaju u radnom okruženju.
Najbolja iskoristivost ICT-a i sestrinske informatike u organizacijskim jedinicima gdje se pruža akutna zdravstvena skrb može se postići jedino uspostavom optimalnog integriranog bolničkog informacijskog sustava. U sve faze implementacije tog sustava moraju biti uključene medicinske sestre. Neophodno je informatizirati sestrinsku praksu integracijom i povezivanjem svih komunikacijskih puteva i toka informacija jer upravo medicinske sestre vrše prikupljanje ali i upravljanje većine potrebnih informacija za pružanje kvalitetne i zdravstvenom sustavu održive zdravstvene skrbi.

preuzmi dokument