Autori: Nevenka Minovec Cvetko, Marijana Benković

Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB

Ključne riječi: kisik, nedonošče, saturacija, hipoksija, hiperoksija

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Uvod Kisik je bezbojan plin, bez boje, okusa i mirisa, teži od zraka.Za njegovu kontinuiranu dopremu u tkiva potrebna nam je cirkulacija krvi. Kisik dolazi do ljudskih stanica vezan za hemoglobin u eritrocitima, manjim dijelom otopljen u plazmi. Postotak kisika koji udišemo je 21%. Različita stanja i bolesti dovode do povećanih potreba za kisikom. te će o tome ovisiti i način primijene.

Razrada Primjena kisika u novorođenčadi zahtjeva posebnu pažnju i kontrolu. Individualna procjena, kontinuirani monitoring i praćenje stanja djeteta od neprocjenjive su nam važnosti. Najveća oštećenja trpe pluća, mozak i mrežnica. Nedonoščad su podložnija ovim oštećenjima jer su im antioksidacijski mehanizmi obrane slabiji. Smanjivanje koncentracije kisika u reanimaciji ali i u produženom liječenju novorođenčadi kao i izbjegavanje pothranjenosti jedna su od mjera koje možemo poduzeti.

Cilj Kontrola nad primjenom kisika kod novorođenčadi. Dozirati kisik po stvarnoj potrebi da ne dođe do hipoksije ili hiperoksije. Metode Primjena kisika u terminske novorođenčadi i nedonoščadi zahtjeva posebnu pažnju i oprez. Individualna procjena, kontinuirani monitoring i praćenje stanja djeteta od neprocjenjive su nam važnosti. Uvid u evidencijsku sestrinsku listu i praćenje zadanog kisika, saturacije te acidobaznog statusa.

Zaključak Budući da su od ranije poznate posljedice hiperoksije u novorođenčadi (prvenstveno retinopatija i kronična plućna bolest), stalna je težnja neonatologa i medicinskih sestara da doziranje kisika prilagode stvarnim potrebama pacijenta u svakom trenutku. Stvarne potrebe za dodatnim kisikom određuju se temeljem nađene trenutne oksigenacije pacijenta. Procjena oksigenacije je stoga jedna od najvažnijih i ujedno najčešćih zadaća u neonatologiji. Svaka promjena u doziranju kisika i zašto je do promjene došlo mora se evidentirati i dokumentirati.