Lidija Maletić, Milena Fiket , Maja Svilić

KBC ''Sestre milosrdnice''

enteralna prehrana, medicinska sestra, nutritivni status, prednosti, nadzor

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Osiguravanje adekvatnog nutritivnog statusa jedan je od prioriteta sestrinske skrbi s ciljem
sprečavanja pothranjenosti i njenih posljedica kao što su slabljenje imunološkog sustava,
povećana mogućnost bakterijske translokacije, produženo vrijeme cijeljenja tkiva, duža
hospitalizacija. Enteralna prehrana je unošenje hranjivih tekućih pripravaka putem sonde u
želudac ili tanko crijevo. Specijalizirana nutricijska potpora u tom obliku danas se široko
primjenjuje od jedinica intenzivnog liječenja sve do kuće bolesnika i pruža brojne prednosti pred
parenteralnom. Prehrana putem crijeva smatra se najsigurnijom i najfiziološkijom, održava
integritet crijevne sluznice, potpora je imunitetu, održava normalan metabolizam, jednostavna je u
primjeni i jeftinija. Enteralna prehrana može se primijeniti u svakog bolesnika koji hranu ne smije,
neće ili ne može uzimati na usta. Važno je individualno procijeniti kalorijske potrebe, sastav i
volumen hrane koji stanje bolesnika zahtijeva. Hranu putem sonde može se davati u bolusima
pomoću šprice ili kontinuirano pomoću enteralne pumpe. Osim homogenizirane hrane iz bolničke
kuhinje, postoji velik broj gotovih industrijskih pripravaka za potrebe organizma kod određenih
bolesti. Cjelokupni proces enteralne prehrane može dovesti do mnogih komplikacija : opstrukcija
sonde, dislokacija sonde, erozija sluznice, retencija želučanog sadržaja, mučnina, povraćanje,
distenzija abdomena, plućna aspiracija, dehidracija, proljev, opstipacija, metabolički poremećaji.
Zbog toga je izuzetna važnost medicinske sestre u tome da provodi kontinuiran nadzor nad
provođenjem prehrane te pruži bolesniku sigurnost.

preuzmi dokument