Alojzije Berić, Matija Jošić, Ružica Pandžić

KBC Zagreb

anestezija, BIS monitoring

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Povijesno gledajući anesteziolozi i anesteziološki tehničari nisu imali direktna
sredstva procjene pacijentove svjestnosti za vrijeme operacije i ovisili su o
preporučenim dozama lijekova i neizravnim indikatorima svjesnosti, uključujući
promjene krvnog tlaka i pulsa.Moguća su dva nepovoljna ishoda da pacijent primi
premalo ili previše anestetika.Ako pacijent primi premalo anestetika postoji opasnost
da se probudi za vrijeme operacije,takva iskustva mogu biti traumatična za
pacijenta,a isto tako pa i više traumatična mogu biti i za operatera,i anesteziologa.S
druge strane ako pacijent primi previše anestetika, nepotrebno se povećavaju
troškovi lijekova, moguća su dulja buđenja, postoperativne komplikacije poput
mučnine i povraćanja i produljen oporavak. Navedeni čimbenici mogu dovesti do
neučinkovitosti u operacionoj sali i u sobi za buđenje, te povećati troškove
liječenja.Američko udruženje anestezioloških tehničara, Royal College of
Anasthetists i Udruženje anesteziologa Velike Britanije i Irske te Australian and New
Zeland College of Anasthesist naglašavaju važnost monitora za praćenje moždane
funkcije te preporučuju njihovo korištenje na pacijentima kod kojih postoji povećani
rizik za svjesnost.Uz primjenu BIS Monitoringa koji pripremi anesteziološki tehničar,
postavljanjem BIS senzora na čelo pacijenta, i testiranjem BIS monitora,
Anesteziolog ima direktno sredstvo za procjenu pacijentove svjesnosti kod uvoda u
anesteziju, te za vrijeme anestezije, i kod buđenja iz anestezije, isto tako
monitoriranje se može nastaviti bilo u sobi za buđenje ili u JIL-u.

preuzmi dokument