Autori: Emanuela Marcucci, Mia Grković, Mario Dugonjić

Ustanova zaposlenja: KBC RIJEKA

Ključne riječi: hiperbarična oksigenoterapija, povećan atmosferski tlak, analgosedacija

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Hiperbarična medicina bavi se izučavanjem i primjenom hiperbaričneoksigeno terapije. Riječ je o terapijskom postupku primjene kisika pri tlaku većem od atmosferskog tlaka. Oprema potrebna za terapiju su hiperbarične komore koje postoje u više vrsta, a razlikuju se u načinu dostavljanja 100%-tnog kisika do korisnika. Znanstveno istraživačkim radovima dokazano je kako hiperbaričnaoksigenoterapija djeluje terapijski na niz bolesti. Hitna stanja u hiperbaričnoj medicini poput dekompresijske bolesti, akutnog trovanja monoksidom, traumatske ozljede mozga i sl. često zahtijevaju primjenu anestezije i intenzivnog liječenja u uvjetima povišenog atmosferskog tlaka. Uspjeh provođenja istog uvjetovan je adekvatnom opremom, visoko osposobljenim kadrom i poštovanjem sigurnosnih protokola. Cilj rada je prikazati djelokrug rada Centra za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, KBC Rijeka s naglaskom na primjenu analgosedacije tijekom intenzivnog liječenja hiperbaričnim kisikom.