Mateja Kozjak, Marta Glavaš

ŽB Čakovec

ileus, trudnoća

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Ileus (intestinalna okluzija) je bolest koju karakterizira prekid prolaska fekalnih tvari kroz
crijevni kanal. To je teška i opasna bolest, koju treba brzo dijagnosticirati i liječiti, jer u
suprotnom može doći i do smrti pacijenta. Prema načinu nastanka i brzini i načinu razvoja,
razlikuju se dinamički (nastaje paralizom muskulature crijeva) i mehanički ileus.
Trudnica (1985.god.) u 30. tjednu trudnoće zaprima se u Jedinicu intezivnog liječenja nakon
hitne operacije ileusa (priraslice crijeva s opstrukcijom) radi potrebe trajnog nadzora vitalnih
funkcija i mjera intenzivnog liječenja - opisan je predoperativni period i tijek liječenja.
Kod prijema u JIL, pacijentica je prisebna, orijentirana, pothlađena i suficijentno diše, ali se
čuje stridor. Žali se na bol u području operativne rane, pa se ordinira Analgin i Tramal po
čemu se bol dobro kupira.
Prije operativnog zahvata, pacijentica je više puta zaprimana na odjel ginekologije zbog
učestalog povraćanja, bolova u epigastriju unatrag 2 mjeseca, lošeg osjećanja, malaksalosti
radi obrade, nadzora i liječenja.
Interes za prikaz ovog slučaja proizlazi iz činjenice da se dugi niz godina nije zaprimila
pacijentica sa navedenom dijagnozom, a uz to je pacijentica bila u 30.tjednu trudnoće što je
dodatno otežavalo preciznu dijagnozu.

preuzmi dokument