Matea Putrić, Anamary Pavić, Valentina Strsoglavec

KBC Zagreb

akutna masna jetra, trudnoća, preoperatvna priprema, postoperativna priprema, carski rez

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Akutna masna jetra u trudnoći (Acute fatty liver of pregnancy, AFLP) je rijetko hitno stanje, koje se
javlja u trećem tromjesečju, obično između 30. i 38. tjedna i većinom se javlja u prvoj trudnoći. Za
postavljanje dijagnoze bitna je klinička slika i laboratorijski nalazi.
AFLP je hitno stanje koje zahtijeva brzu procjenu i liječenje jer se zatajenje jetre i smrt fetusa mogu
dogoditi vrlo brzo po nastanku bolesti. Liječenje podrazumijeva brzo stabiliziranje stanja majke i
priprema majke za dovršenje trudnoće carskim rezom. Suportivne mjere se sastoje od nadoknade
tekućine i elektrolita, liječenju hipoglikemije, koagulopatije i anemije.
U ovom predavanju bit će prikazan slučaj pacijentice sa akutnom masnom jetrom u trudnoći, njezina
preoperativna priprema i postoperativni tijek oporavka.

preuzmi dokument