Sandra Babojelić

KBC Zagreb

transpozicija velikih krvnih žila,balon atrioseptostomija, zdravstvena njega novorođenčeta s transpozicijom

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Transpozicija velikih krvnih žila je prirođena srčana greška koja se očituje cijanozom i šantom na razini atrija.Kompletna transpozicija velikih krvnih žila je morfološka promjena za koju je karakteristično da aorta izlazi iz DV, a arterija pulmonalis iz LV. Prenatalno otkrivena srčana greška od neprocjenjive je vrijednosti. Rano postavljanje dijagnoze u novorođenčeta značajno smanjuje mortalitet. Razdoblje od prvih simptoma bolesti do postavljanja dijagnoze i hitnog kardiokiruškog zahvata je proces koji smanjuje opasnost od iverzibilnog sekundarnog oštećenja organizma. Zbrinjavanje započinje već u rodilištu nastavlja se u jedinicama intenzivnog liječenje do odlaska na operativni zahvat u inozemstvo.Simptomi se najćešće manifestiraju cijanozom, tahipnejom,dispnejom, oslabljeni pulsevi do znakova cirkulacijskog šoka.Mjere nadzora moraju se provoditi kontinuirano, mogu biti invazivne i neinvazivne, te zahtjevaju stručnost, medicinsko znanje i tehničke vještine.

Terapijski postupci su:
- Dilatacija ducusa arteriosusa intravenskom primjenom Prostina
- Balon atrioseptostomija po Rashkindu
- Kiruško liječenje-arterijski „switch“ u prvom tjednu života
- Intubacija, sadacija, korekcija acidoze i terapija srčane insuficijencije

Cilj rada je prikazati specifičnosti zdravstvene njege u zbrinjavanju novorođenčeta s transpozicijom velikih krvnih žila na Odjelu za intenzivno liječenje novorođenčadi.

Metode: uvidom u povjest bolesti novorođenčeta s transpozicijom velikih krvnih žila, analizirati tijek i ishod liječenja.

Zaključak: Provođenje specifičnih postupaka sestrinske skrbi neizostavan su dio skrbi i liječenja novorođenčadi. Obzirom da se radi o vrlo specifičnoj grupi bolesnika neizostavno je poznavanje karakteristika i simptoma te sukladno tome i planiranje intervencija i postupaka koji će se provoditi nad ovom vrlo zahtjevnom grupm novorođenčadi. Medicinska sestra je važan član neonatoloških, kardioloških i kardiokiruških timova.

preuzmi dokument