Autori: Marija Razum

Ustanova zaposlenja: KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI “MAGDALENA”, KRAPINSKE TOPLICE

Ključne riječi: bolesnik, MKB nadzor, bolničke infekcije

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

U sklopu kliničkog liječenja problem tretmana višestruko rezistentnih mikroorganizama (MDRO) je od višestruke važnosti, kako za bolesnika tako i za osoblje i upravu bolnice. Učestalost pojavljivanja višestruko rezistentnih mikroorganizama (npr. metilin rezistentni staphylococcus aureus – MRSA, vankomicin rezistentni enterococcus – VRE, gram negativne bakterije s ESBL – E.Colli, Klebsiella Pneumoniae,…) je različita i specifična za razne tipove bolnica, ustanova i bolesnika. Prema dostupnim podatcima govori se o povećanoj kolonizaciji opće populacije višestruko rezistentnim mikroorganizmom Staphylococcus aureus , vrlo često izolirane bakterije u nosu. Obzirom na broj bolesnika koji se zaprima u klinici “MAGDALENA” radi operativnog postupka ili invazivnih i neinvazivnih dijagnostičkih postupaka vrlo je važno pravovremeno prepoznavanje bolesnika koloniziranog rezistentnom baterijom radi poduzimanja učinkovitih mjera prevencije i suzbijanja transmisije istih. Jedna od mjera prevencije je kontrola MKB statusa bolesnika kod elektivno dogovorenih operacija, dok posebnu pozornost posvećujemo bolesnicima koji su nedavno bili hospitalizirani, dolaze iz drugih zdravstvenih ustanova ili staračkih domova te onim bolesnicima koji su unatrag desetak dana bili pod antibiotskom terapijom. Mjere koje se provode u klinici “MAGDALENA” pokazale su se učinkovitima na što ukazuju uspješni rezultati liječenja i izostanak produljenog boravka bolesnika u klinici.