Autori: David Felser

Ustanova zaposlenja: Centar za transfuzijsko medicino Maribor (SLOVENIA)

Ključne riječi: transfuzija, management, organizacija

Kongres/Simpozij: ”5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a” i ”8. Međunarodni kongres WFCCN-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 12.-15. travnja 2012. godine

Centar za transfuzijsku medicinu (u daljnjem tekstu CTM) djeluje kao samostalna organizacijska jedinica Univerzitetnog kliničkog centra Maribor (UKC) od 1949. U okviru UKC Maribor CTM je djelatnost unutar drugih zdravstvene djelatnosti. CTM je u procesu reorganizacije transfuzijske medicine u 2003 je postao regionalno središte za SI Sloveniji. Odjeli za transfuzijsku medicinu, koji rade u bolnicama Ptuj i Murska Sobota, šalju prikupljenu krv na testiranje i preradu. Istovremeno jih CTM opskrbljuje sa potrebnim krvnim pripravcima.

Za djelotvorno i učinkovito pružanje zdravstvenih usluga vrlu važnu ulogu igra dobar management. Glavni zadatak je precizna kontrolira i održavanje kvalitetnih usluga koje su isto važne za javne zdravstene ustanove i za koristnike tih usluga tj. pacijente. Vrlo važnu ulogu u razvoju nose ljudi odnosno osoblje, koje je stalno u procesu edukacije i osposobljanja, da može postići dobre i učinkovite rezultate. Učinkovitost i djelotvornost zdravstvenih ustanova u velikoj mjeri ovisi od ključnih voditelja organizacije (managementa) jer je njihov posao, da se brinu za razvoj same organizacije. U tom kontekstu možemo spomenuti operativni management i operativno osoblje, koji su ključno osoblje u organizaciji, jer moraju imati širok raspon vještina i posjeduju dovoljno informacija, da su u svom poslu uspješni.

U sudjelovanje u procesu managementa CTM, potrebno je uključiti osoblje u skladu sa njihovim sposobnostima i interesima. To je zadatak managementa na razini centra kao cjeline in pojedinih procesa unutar toga. Posebnu pažnju treba posvetiti informiranju i motiviranju zaposlenika, da predano slijede ciljeve centra i da jih istodobno i izvode. Iskustvo kaže, da je za sinergističke efekte teorije i prakse, nužno privuči osoblje, koje se uglavnom bavi teorijskim izazovima struke – na razini cijelog centra i na razini pojedinih procesa. Prijenos inovacija u praksi izvode kolege koji su sudjelovali u razvoju, jer su oni više motivirani i imaju osobni interes, da bi prijenos uspio. Uz to neophodna je podrška managementa, koji mora sustavno pratiti evoluciju procesa.