Natalija Uroić, Natalija Hlupić

JIL, Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i int. Liječenje, KB ,,Sestre Milosrdnice,,

hospitalne infekcije, VAP, prevencija, zdravstvena njega, edukacija

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Uzrok nastanka infekcije je neravnoteža između bolesnikovih prirodnih mehanizama obrane inokuluma i
virulencije mikroorganizama. Nozokomijalne infekcije predstavljaju globalno velik problem u socijalnom,
ekonomskom i moralnom svijetu. Kontinuirana edukacija, obnavljanje znanja te usvajanje novih spoznaja
omogućava nam stalno praćenje i prepoznavanje prioriteta problema infekcija u našim, ali i svim bolnicama u
svijetu. Svi zdravstveni radnici, a naročito medicinska sestra i sama prevencija je najvažniji čimbenik u „ratu“
protiv infekcije. U mnogim zemljama se pojavljuje sve više rezistentnih mikroorganizama na antibiotike koji
ometaju liječenje nozokomijalnih infekcija. Mikroorganizimi ostaju velika „prijetnja“ za kritično bolesne
pacijente u JIL-u, zato je naša zadaća da usavršimo strategiju za smanjenje stope infekcije. Pneumonije
povezane s strojnom ventilacijom najčešće su infekcije koje se javljaju u životno ugroženih bolesnika na
strojnoj ventilaciji u JIL-u i važan su uzrok mortalitetu u ovih bolesnika. U provođenju edukacije važan je
timski rad cjelokupnog medicinsko i ostalog zdravstvenog osoblja te je neizmjerno važno držati se protokol a
za prevenciju širenja infekcije i osnovnih načela procesa zdravstvene njege. Ta načela procesa zdravstvene
njege ističu usmjerenost na bolesnika ,uvažavanje bolesnika kao subjekta te cjelovitost u zbrinjavanju
bolesnika.To dovodi do zaključka kako medicinska sestra u svakodnevnoj skrbi za bolesnika na strojnoj
ventilaciji mora vladati znanjem iz procesa zdravstvene njege, imati široko znanje o zdravstvenoj njezi takvog
bolesnika, poznavati osnovne psihologijske smjernice i znati na isti način pristupiti bolesniku.

preuzmi dokument