Autori: Jelena Vrgoč, Anja Kajtazović, Mirjana Meštrović

Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB

Ključne riječi: neurotrauma, prevencija tlačne ozljede, sestrinske intervencije

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Dekubitus, tlačni vrijed ili tlačna ozljeda lokalizirana je ozljeda kože, potkožnog tkiva, a nastaje zbog pritiska združenog sa trenjem i smicanjem. Najčešće se nalazi iznad koštanih izbočenja ili je povezan s medicinskim pomagalima. Najblaži oblik opisan je kao crvenilo kože koje ne blijedi na dodir, a najteži, četvrti seže sve do kosti. Ovisno o stupnju zahvaćenosti kože i potkožnog tkiva razlikujemo četiri, odnosno 6 stupnjeva dekubitusa. Dekubitus je poznat i prisutan od pamtivijeka. Predmet je velikog broja istraživanja koja se provode diljem svijeta, neovisno s stupnju razvoja zdravstva i ekonomije određene države. Opisani su i poznati mehanizmi nastanka oštećenja tkiva kao i čimbenici rizika, međutim ne dobiju svi pacijenti dekubitus iako se nalaze u istoj razini rizika. Pacijenti s neurotraumom, posebno oni s teškom traumatskom ozljedom mozga ubrajaju se u visoko rizičnu skupinu bolesnika za nastanak dekubitusa. Najčešće se radi o pacijentima koji su u komi, ovisni o strojnoj ventilaciji, hemodinamski nestabilni i kod kojih su narušeni fiziološki procesi u organizmu. Dakle, radi se o najtežim, vrlo kompleksnim bolesnicima kod kojih ishod liječenja vrlo često ovisi o brzini i kvaliteti pružene prve pomoći na samom mjestu nastanka ozljede, zatim brzini i kvaliteti transporta do najbliže stacionarne ustanove, brzoj i kvalitetnoj dijagnostici te smještaju u neurokiruršku jedinicu intenzivnog liječenja. Upravo kvaliteta i brzina pružene medicinske skrbi utječu na opseg i razvoj sekundarnih ozljeda mozga, međutim isto tako utječu i na razvoj dekubitusa. Neovisno o znanstvenim spoznajama, dekubitus za samog pojedinca predstavlja veliki problem ne samo fizički, već emocionalni. Narušena im je kvaliteta života, ovise o pomoći druge osobe, zanemaruju privatni život, karijeru, moraju mijenjati način života i trpe bol. Upravo iz navedenih razloga važna je prevencija dekubitusa i mora biti imperativ u radu medicinske sestre. Cilj ovog rada je prikazati čimbenike rizika, opisati intervencije medicinske sestre u postupcima prevencije tlačnih ozljeda kod bolesnika s teškom traumatskom ozljedom mozga.