Kristina Pauker, Snježana Kovačec

KBC Zagreb

okluzija, centralni venski katerer, sestrinska skrb

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Trombotička okluzija centralnih venskih katetera označava nemogućnost prolaska
tekućine kroz kateter ili/i nemogućnost aspiracije krvi iz katetera. To je uz infekciju
najčešća komplikacija dugotrajne upotrebe centralnih venskih katetera. Okluzija
katetera može se spriječiti upotrebom prozirnih beziglenih pripoja uz propiranje
katetera jednokratnim štrcaljkama napunjenim 0,9-postotnim NaCl-om. Pritom je
važno napomenuti da se beziglenih pripoji mijenjaju najkasnije nakon 96 sati,
odnosno da se propiranje vrši s 10 ml 0,9-postotnog NaCl-a u redovitim intervalima,
najčešće 12-satnim. U jedinici intenzivne skrbi koristimo prozirne beziglene pripoje, a
unatrag pola godine koristimo unaprijed napunjene štrcaljke s 10 mm 0,9-postotnog
NaCl-a za propiranje centralnih venskih katetera. U radu ćemo prikazati praćenje
koje smo provodili na našem odjelu s ciljem prevencije okluzije centralnog venskog
katetera.

preuzmi dokument