Margita Poturić, Božica Crnjac, Adriano Friganović

KBC Zagreb, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje kardiokirurških bolesnika

standardne mjere zaštite, sestrinska skrb

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Bolnička sredina je jedinstveni ekosustav u kojem su u stalnom odnosu bolesnik, mikroorganizmi, bolnička
sredina i zdravstveno osoblje.
Poslijeoperacijske infekcije u kardiokirurških bolesnika nažalost nisu neuobičajene i znatno doprinose
poslijeoperacijskim komplikacijama, pa tako produžuju boravak u Jedinicama intenzivnog liječenja,
produžuju ukupan boravak bolesnika u bolnici, a samim tim i doprinose postotku poslijeoperacijskog
mortaliteta.
Usprkos perioperativnoj profilaktičkoj primjeni antibiotika više od 21% bolesnika zadobije neku od
nozokomijalnih infekcija što uključuje dišni sustav, operativnu ranu, urinarni trakt ili generaliziranu sepsu.
Svi zdravstveni djelatnici i zaposlenici u zdravstvenoj ustanovi dužni su u djelokrugu svojih poslova provoditi
mjere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.

preuzmi dokument