Tajana Bračko Hadžija

Jedinica djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, Odsjek intenzivnog liječenja, OB "Dr.T.Bardek"Koprivnica

preporuke, edukacija, prevencija, kontrola i praćenje, higijena ruku, mjere izolacije, dekolonizacija

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Danas je MRSA jedan od najčešćih problema bolničkih infekcija u svijetu i kod nas. Bolesnici se koloniziraju
za vrijeme svojeg boravka u bolnici te ako ostaju samo kolonizirani ne trebaju se liječiti antibioticima, ali ih
treba dekolonizirati.
Bolnički MRSA je multirezistentan, pojavljuje se sporadično ili epidemijski i to najčešće u jedinicama
intenzivnog liječenja te na kirurškim odjelima. Najčešći put prijenosa su ruke zdravstvenog osoblja, koje se
kontaminiraju prilikom rada s koloniziranim ili inficiranim bolesnicima, a da nisu prije kontakta s drugim
bolesnikom oprane ili dekontaminirane alkoholnim pripravkom.
Staphylococcus aureus može biti uzročnik kožnih infekcija, apscesa, infekcija kirurških rana, pneumonija,
sepse, endokarditisa. Liječenje bolesnika koji imaju znakove infekcije sa MRSA vrlo je skupo te ujedno
produljuje boravak pacijenta u bolnici.
Preporuke za prevenciju i kontrolu MRSA u OB "Dr.T.Bardek" Koprivnica izrađene su prema nacionalnim
preporukama u sklopu MATRA projekta podržanog od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH.
Preporuke uključuju: podršku Uprave bolnice, plan prevencije, edukaciju sveukupnog osoblja, racionalnu
upotrebu antibiotika, osnivanje Povjerenstva za antibiotike, standardne postupke higijene, pojačane mjere
higijene, aktivno i pasivno praćenje učestalosti MRSA, mjere izolacije, dekolonizaciju MRSA pozitivnih
bolesnika i osoblja, upute o kretanju MRSA pozitivnog bolesnika unutar bolnice, upute kod premještaja
MRSA pozitivnog bolesnika, postupak u slučaju epidemije, pisane informacije za bolesnika i posjetitelje.
Kontrola širenja MRSA zahtjeva angažiranost svih zdravstvenih djelatnika, pomoćnog osoblja te
Povjerenstva i tima za kontrolu bolničkih infekcija.
Obradom statističkih podataka o kretanju MRSA pozitivnih bolesnika, uočen je pad pojave pozitivnih
slučajeva u 2008. godini.

preuzmi dokument