Autori: Muhamed Bulbul

Ustanova zaposlenja: J.U. OPĆA BOLNICA “PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ”, SARAJEVO (BIH)

Ključne riječi: intrahospitalna infekcija, prevencija ,liječenje

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Intrahospitalna ili bolnička infekcija je svaka infekcija nastala boravkom bolesnika u bolnici (najmanje 48h po prijemu i najviše 48h po izlasku iz bolnice). Infekcija kojoj inkubacija počinje u bolnici, a klinički se manifestuje po izlasku iz bolnice. Infekcija stečena prilikom ambulantnog pregleda Faktori koji utiču na pojavu intrahospitalne infekcije Hiruške intervencije, primjena katetera, upotreba respiratora i drugih instrumenata koji narušavaju epitelne barijere. Ko može da oboli? Bolesnici Bolničko osoblje (ljekari, medicinske sestre i tehničari, bolničari, osoblje zaduženo za hranu,osoblje zaduženo za čišenje,…) Pravilnom organizacijom rada Održavanjem higijene Pravilnim provođenjem svih mjera antisepse i asepse Sprječavanje intrahospitalnih infekcija Redovnim mikrobiološkim pregledima radi dobivanja uvida u higijensko stanje i stepen bakteriološke kontaminacije bolničke sredine Mjere kojih se svi moraju pridržavati jesu: Pravilna upotreba zaštitne odjeće i obuće Pravilna upotreba maski, rukavica … Pravilno i redovno pranje ruku