Željka Gjurić, Goran Đapić

KBC Osijek

prehrana, vrste pripravaka za enteralnu prehranu, parenteralna prehrana

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Hranom se osigurava unos tvari nužnih za izgradnju tkiva (bjelančevine,
željezo i kalcij), energija za metabolizam i tjelesnu aktivnost (masti i
ugljikohidrati) te nutrijenti potrebni za fiziološke funkcije organizma
(vitamini i minerali). Pravilnim izborom hrane pridonosimo održavanju
zdravlja te mentalnoj i tjelesnoj sposobnosti pa je zato važan kvalitetan i
raznovrstan odabir namirnica. Cilj prehrane, pa tako i u životno ugroženih
bolesnika je izbjeći manjak bitnih sastojaka prehrane i/ ili gladovanje, ali i
prehanjivanje. Po Maslowljevoj hijerarhi ljudskih potreba, hrana zauzima
fiziološku razinu koja mora biti zadovoljena za nužno održavanje života.
Prehrana je jedna od esencijalnih čovjekovih potreba, čije
nezadovoljavanje neminovno vodi ka propadanju organizma i u krajnjem
slučaju smrti.

preuzmi dokument