Autori: Željka Lubina, Milica Liker, Maja Strauss Patko

Ustanova zaposlenja: HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Ključne riječi: ozračivanje, banka krvi

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godina

UVOD: Ozračivanje krvnih pripravaka (KP) ionizirajućem zračenjem provodi se u cilju prevencije transfuzijom izazvane reakcije transplantata protiv domaćina – Graft versus host disease. U Banci krvi Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu (HZTM) ozračivanje KP provodi se pomoću tzv. “blood irradiator”-a, uređaja na principu x-zračenja.

CILJ: Prikazati prednosti ozračivanja KP pomoću x-zračenja u Banci krvi HZTM-a.

MATERIJALI I METODE: Zahtjevi za zračenim KP zaprimaju se telefonom i pomoću kompjutorskog sustava transfuzijske službe RH, e-Delphyn-a. Ozračuju se stanični KP; koncentrati trombocita (KT), koncentrati eritrocita (KE) i koncentrati granulocita. Ozračivanje KP provodi se aparatom za zračenje Raycell Mk2. Podaci o ozračenim KP bilježe se i pohranjuju u kompjutorski sustav IPDM priključen uz Raycell Mk2. Kao semikvantitativni pokazatelj doze zračenja koriste se indikatori Rad Tag RTX25. Postupak provode educirani djelatnici tijekom 24 sata prema zaprimljenom zahtjevu od korisnika. Ozračeni KP skladište se do izdavanja u kontroliranim uvjetima. Izdavanje ozračenih KP provodi se pomoću e-Delphyn-a, u kojem su zabilježene i vidljive aktivnosti vezane uz ozračeni KP.

REZULTATI: Odabir gotovih KP sa skladišta u Banci krvi i neposredna proizvodnja KP omogućava optimalne kontrolirane uvjete i kvalitetu ozračenih KP. Upotreba aparata za zračenje Raycell Mk2 na bazi x-zračenja ne zahtjeva posebne mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja. IPDM kompjutorski sustav omogućava praćenje i pohranjivanje podataka vezanih uz zračenje KP. Isporuka doze zračenja od 25-50 Gy na KP traje oko 4.5 min. Za kliničku primjenu u 2017. godini u Banci krvi HZTM-a ozračeno pomoću x-zračenja 19.055 KP (prema podacima iz e-Delphyn-a), od toga 8.903 KE i 10.152 KT.

ZAKLJUČAK: Prednosti ozračivanja KP x-zračenjem pomoću „blood irradiatora“ u Banci krvi su praktičnost, osiguravanje kvalitete ozračenih KP, te pružanje cjelovite i brze usluge u kontroliranim uvjetima.