Ivanka Petrić, Martina Čunčić, Marina Ćićak Novak

Zavod za neonatologiju i intenzivno liječenje djece, Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta, Klinički bolnički centar Zagreb

dijete, dijagnostika, laboratorijska analiza, prednosti i nedostaci

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Pojam „satelit“ dijagnostike označava laboratorijske i ostale pretrage koje se obavljaju „uz krevet“ pacijenta („bed-side“ dijagnostika). One uključuju dijagnostička i laboratorijska testiranja korištenjem automatiziranog unošenja informacija. Interes za obrascem „satelit“ dijagnostike značajno se povećao posljednjih godina. Time što osigurava brže vrijeme donošenja odluke o vrsti terapije, medicinsko osoblje može brzo reagirati na promjene stanja pacijenta, teoretski rezultira poboljšanom terapijom te kraćim i jeftinijim hospitalizacijama.
Analize u „satelit“ dijagnostici više ne izvode isključivo vješti medicinski tehnolozi nego i anesteziolozi, medicinske sestre, fizioterapeuti, hitno medicinsko osoblje i liječnici. Brzim razvojem tehnologije, „satelit“ dijagnostika je dinamičan proces poboljšanja zbrinjavanja posebice vitalno ugroženih pacijenata.
Ovakva dijagnostika fokusira se na različite kombinacije slijedećih profila testiranja: analize krvnih plinova, elektrolita, parametara koagulacije…Liječnici i svaka medicinska sestra jedinice intenzivnog liječenja moraju odlučiti koji „bedside“ test ili kombinacija testova odgovaraju određenoj populaciji pacijenata. Kako bi to odredili, u obzir se uzimaju drugi faktori, uključujući prednosti i nedostatke, analizu točnosti testa, klinički učinak, odnosno troškove.
Analiza plinova u krvi i ostala krvna mjerenja u krvi koja se odnose na kritično bolesne pacijente u jedinicama intenzivnog liječenja trebao bi imati dubok utjecaj na intenzivno njegu kao što je to imalo uvođenje analizatora plinova u krvi prije više od 40 godina. „Satelit“ dijagnostika je budućnost u razvoju kliničke njege, sa potencijalom za poboljšanjem brzine, dostupnosti i kvalitete rezultata.
Analiza učinjenih pretraga „satelit“ dijagnostikom u Zavodu za neonatologiju i intenzivno liječenje te njihov utjecaj na utrošak vremena u ukupnom udjelu direktne zdravstvene njege bit će prezentirani. Prosječan izračunati utrošak vremena po jednoj analizi je 3 minute, iz čega se može zaključiti da je jedan od nedostataka „satelit“ dijagnostike značajan utrošak vremena medicinskih sestara te povećanje broja izvedenih postupaka koji ne spadaju u standard direktne zdravstvene njege.

preuzmi dokument