Rafaela Bešlić, Matej Bartoš, Margita Poturić, Adriano Friganović

KBC Zagreb

hemodinamski monitoring, medicinska sestra, edukacija, vitalne funkcije, nadzor

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Temelj intenzivnog liječenja je biti u koraku s vremenom, tako korištenje naprednih tehnika
hemodinamskog monitoriranja rezultira kvalitetnim nadzorom vitalnih funkcija.
Svrha hemodinamskog monitoringa je praćenje općeg stanja bolesnika i njegovih osnovnih fizioloških
funkcija, uočavanje novonastalih poremećaja, poduzimanje mjera sprečavanja i liječenje već nastalih.
Zbog ovisnosti o potrebama hemodinamičkog nadzora, te očekivanim komplikacijama u ranom
poslijeoperacijskom periodu, kombiniraju se razne metode nadzora. Monitoring možemo podijeliti na
osnovni i prošireni, te prema načinu primjene i djelovanja dijelimo ga na invazivni i neinvazivni. U
radu će biti razrađeni kardiocirukulacijski monitoring. Svi invazivni zahvati hemodinamskog
monitorina predstavljaju moguć rizik za nastanak brojnih komplikacija. Stoga svrha rada usmjerena je
na informiranje sestara o naprednim tehnikama hemodinamskog monitoringa, što pridonosi ranom
prepoznavanju i spriječavanju komplikacija, te kvalitetinijoj sestrinskoj skrbi. Iz tog razloga, odgovori
na pitanja poput koje su napredne tehnike hemodinamke uznapredovale medicine, koje su bitne
referentne vrijednosti, te kompetencije i uloga sestre u prepoznavanju istih, pridonose
prepoznavanju temeljnih principa rada te tako i većoj uspješnosti u liječenju. Suvremeni razvoj
medicine u jedinici intenzivnog liječenja kao i zdravstvena njega bolesnika na invazivnom monitoring
zahtjevaju maksimalnu koncentraciju, usredotočenost na posao i kontinuiranu edukaciju.

preuzmi dokument