Autori: Mislav Turčić, Adriana Maljković

Ustanova zaposlenja: OB ”DR. JOSIP BENČEVIĆ” SLAVONSKI BROD

Ključne riječi: kontinuirana hemodijaliza, prismaflex, bubrežno zatajenje

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Kronična bubrežna bolest jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema sa značajnim porastom broja pacijenata svake godine. To je sindrom obilježen progresivnim i trajnim oštećenjem svih funkcija bubrega: ekskrecijske, metaboličke i endokrine. Terapijska metoda koja se provodi je KNBF. Definicija KNBF – kontinuirano nadomještanje bubrežne funkcije engl.CRRT (continuous renal replacement therapy). Prismaflex omogućava metaboličku kontrolu (uklanjanje otpadnih produkata metabolizma), uklanjanje viška tekućine iz organizma, acidobaznu ravnotežu organizma te ravnotežu elektrolita. Namijenjen je prvenstveno upotrebi na pacijentima sa akutnom ozljedom bubrega, ali su studije pokazale kako uvelike smanjuje smrtnost te povećava mogućnost oporavka pacijenata sa akutnim zatajenjem bubrega. Danas su zadatke postavljanja i održavanja rada takvog aparata preuzeli med.sestre/tehničari koji rade u Jedinicama intenzivnog liječenja uz naravno nadzor intenziviste. Medicinske sestre koje upravljaju radom aparata prolaze adekvatnu edukaciju. Sami aparat na sebi ima mnoštvo sigurnosnih funkcija koje sprječavaju moguće komplikacije, ali i olakšavaju posao osoblju. Uz zvučne alarme također ima i svjetlosne koji će osoblju koje radi u jedinicama intenzivnog liječenja odmah dati naputak o tome koja je hitnoća alarma koji se oglasio. KNBF sama po sebi je jako korisna za razliku od IHD, ali zahtjeva i dosta pažnje i rada, a samim time i vremena. Obzirom da je medicinska sestra zadužena za pripremu pacijenta, pripremu pribora kao i kontinuirani nadzor istog dolazimo do zaključka da primjena KNBF zahtjeva adekvatan broj medicinskih djelatnika kako bi cijeli postupak bio uspješan. Unatoč svim prednostima koje ima na samog pacijenta i olakšani način rada za razliku od IHD, obzirom na kroničan nedostatak osoblja, sve navedene prednosti postaju manje bitne zbog toga što kvaliteta rada s ostalim pacijentima može postati lošija.