Damir Poljak, Nevenka Ivek, Dolovski Tomislav, Rakić Jadranka, Šebijan Ivanka, Golub Emina

Odjel za transfuzijsku medicinu, Opća bolnica Varaždin

indikatori kvalitete, proces rada, odjel za transfuzijsku medicinu, vremenski period

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Indikatori su alati pomoću kojih pratimo i evaluiramo kvalitetu učinjenih proizvoda i usluga unutar definiranog procesa rada u određenom vremenskom periodu. Indikatori upućuju na ono što se stvarno učinilo i što se čini u određenom vremenu. Na neki način omogućuju nam da na vrijeme prepoznamo i uočimo segmente u radu koji zahtijevaju korektivne mjere, ili da se uoče dobre strane unutar određenog procesa koje je potrebno održati na postojećoj razini. Svako od nas ima prirodnu tendenciju da bude ne samo dobar već bolji od drugih, a praćenje indikatora kvalitete rada stavlja nas u realne okvire i govori nam što je potrebno promijeniti da se ta tendencija i ostvari.
Odjelu za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin u prosincu 2010 godine uspješno je certificiran standardom ISO 9001:2008. Kao cilj djelovanja Odjela za transfuzijsku medicinu u „Politici kvalitete“ Odjela za transfuzijsku medicinu navedeno je: „Pružanje vrhunske usluge i proizvoda svojim korisnicima, te kvalitetna edukacija medicinskog i drugog osoblja koja će osigurati pružanje vrhunske usluge pacijentima“, te da ćemo nastojati svoj rad uspoređivati sa svjetskim organizacijama iste djelatnosti. Da bismo to mogli učiniti potrebno je uspostaviti i definirati kritične točke, tj indikatore kvalitete pojedinog procesa.

preuzmi dokument