Hrvoje Bulović, Svjetlana Friganović, Davor Strapajević

KBC Zagreb

cerebralna oksimetrija, anestezija, kardijalna kirurgija, sestrinstvo

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Kardiokirurški zahvati najčešće se izvode uz uporabu izvan tjelesnog krvotoka koji preuzima
ulogu srca i pluća za vrijeme indiciranog srčanog aresta. Za vrijeme primjene izvan tjelesnog
krvotoka metabolizam mozga i cirkulacija krvi kroz mozak je pod utjecajem arterijskog pCO2,
temperature, dubine anestezije i stupnja ukupnog protoka tijekom izvan tjelesnog krvotoka.
Neurološke komplikacije nakon kardiokirurških zahvata još su uvijek česte, smanjen je broj
moždanih udara ali još uvijek je prisutan značajan broj kognitivnih poremećaja. Etiologija
kognitivnih poremećaja u konačnici predstavlja kombinaciju raznih čimbenika koji dovode do
regionalne ili organske neravnoteže između dostave i potrošnje kisika u mozgu.
Na temelju studija koje će mo navesti možemo reći da nadzor cerebralne oksimetrije
smanjuje rizik od neuroloških poremećaja. Idealan nadzor bi trebao osigurati neinvazivnu,
kontinuiranu, objektivnu i brzu procjenu cerebralne perfuzije i funkcije. U ovom radu će se
razmatrati osnovni principi primjene bliske infracrvene spektroskopije (NIRS -near infrared
spectroscopy) u cerbralnoj oksimetriji , primjena u kardijalnoj anesteziji zbog mogućnosti
nadziranja i optimalizacije perfuzije mozga a radi smanjenja mogućih neuroloških poremećaja
tijekom i nakon kardiokirurškog zahvata.
Danas su u uporabi dva moždana oksimetra odobrena od Američke agencije za hranu i
lijekove (FDA): INVOS 5100 (Somanetics Corporation) i Foresight (CAS Medical Systems).
INVOS (In Vivo Optical Spectroscopy) sustav pruža mogućnost izravnog, kontinuiranog,
neinvazivnog mjerenja promjena u reginalnoj saturaciji cerebralne krvi kisikom(rSO2). INVOS
sustav prati promjene u oksigenaciji mozga, koristan je u općoj, kardijalnoj i vaskularnoj
kirurgiji. Može se koristiti i za vrijeme duboke hipotermije i cirkulacijskog aresta, jer nije ovisan
o pulsu, tlaku ili temperaturi. Na Klinici za Anesteziju,reanimatologiju i intenzivno liječenje
KBC-a Zagreb koristimo spomenuti INVOS 5100 sustav te će mo vam u ovom radu ukratko
prezentirati način rada i upotrebu INVOS sustava, prednosti koje pruža praćenje cerebralne
oksimetrije i ulogu medicinske sestre na anesteziji kod praćenja cerebralne oksimetrije.

preuzmi dokument