Saška Katalenac, Vladimir Cipek, Čedomir Maglov

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

afereza, stanični separator, davatelji, krv

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

“Afereza" je metoda dobivanja jednog ili više krvnih sastojaka
uzimanjem pune krvi pri kojoj se preostali sastojci krvi vraćaju davatelju
/ pacijentu za vrijeme ili na kraju postupka.
U HZTM se postupak aferaza odvija automatizirano na staničnim
separatorima.
Naši dobrovoljni davatelji krvi koji daruju krv na staničnom separatoru
postupkom afereza
daruju krv prema načelima: dobrovoljnosti, anonimnosti, solidarnosti i
besplatnosti.
POVJEST I RAZVOJ: 1951.Edwin J. Cohn, 1955.Latham Bowl, 1960.
A. Soloman i J.L.Fahey prva terapijska plazmafereza, 1964.NCI-IBM
Blood cell separator, 1972. početak afereza pojedinih sastojaka krvi,
1983. početak afereza u HZTM-u
POVIJET I RAZVOJ AFEREZA U HZTM
U HZTM afereze se rade od 1983. godine
12. 01. 1983. Prvu aferezu (trombaferezu) izveli su u timu Dr.sc. Melita
Balija, dr.med. i Štefica Bortiek, zdr.tehničar
Od 1983. – 2012. učinjeno je ukupno 29 404 procedura: 25 337 - 86,2%
Trombafereza DDK, 3 459 - 11,8% Plazmafereza DDK, 200 – 0,7%
Terapijskih afereza (1983. – 2000.), 325 – 1,1% Periferne matične
stanice PBSC (1988. – 2001.), 56 – 0,2% Obrada koštane srži (1992.–
1998.)
HZTM već 30 godina proizvodi krvne pripravke dobivene postupkom
afereza na staničnom separatoru od dobrovoljnih davatelja krvi. Broj
afereza se godinama uzastopno povećava, a ujedno i broj dobrovoljnih
davatelja.

preuzmi dokument