S.Stanić, S. Bajrić, K. Račić, M. Iveljić, V. Tančak, M. Lovrić, I. Mihaljević

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu (HZTM)

HBV, HCV, HIV, sifilis infekcija, potvrdna testiranja

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Potvrdna testiranja davatelja krvi koji su pokazali opetovanu reaktivnost u serološkim testiranjima na biljege
HBV, HCV, HIV i sifilis infekcije obvezna su i obavljaju se za cijelu RH u Referentnom centru MZSS za
transfuzijsku medicinu, u HZTM. Potvrditi reaktivnost znači utvrditi specifičnost dobivene reaktivnosti
(ustanoviti da li je davatelj krvi zaražen ili ne), ne gubeći pri tom osjetljivost prvog testa. Kako su serološki
testovi kojima se ispituje krv visoke osjetljivosti, u populaciji niskog rizika kao što su davatelji krvi, veliki broj
reaktivnosti biti će posljedica lažne reaktivnosti. Što je primjenjeni test osjetljiviji, manje je specifičan.
Algoritam koji se pri potvrdnom testiranju primjenjuje prihvaćen je temeljem preporuka Europske Komisije.
Temelji se na primjeni najmanje jednog testa pretraživanja te potvrdnog testa. U tablici su prikazani testovi
koji su korišteni u potvrdnom algoritmu u 2008. godini u HZTM. U 2008. godini zaprimili smo na potvrdu
ukupno 717 uzoraka krvi davatelja, 74 zbog HBV, 144 zbog HIV, 139 zbog sifilisa, a najviše 360 zbog
opetovane reaktivnosti u HCV testovima pretraživanja (HCV Ag i anti HCV). Samo 65 uzoraka je bilo
pozitivno u potvrdnim testovima: 37/74 HBV (50%), 5/144 HIV (3,4%), 12/139 sifilis (8,6%) i 11/360 HCV
(3,1%). Opetovane reaktivnosti uzoraka većine davatelja krvi, 91% (652/717), u testu pretraživ anja nisu
potvrđene, smatraju se lažno pozitivnima, a davatelji imaju privremenu zabranu davanja krvi.

preuzmi dokument