Ivana Glamuzina, Lidija Rukavina, Irena Vuković, Ivanka Batarilo, Dorotea Šarlija

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

krv, krvni pripravak, bakterijska kontaminacija, BacT/ALERT

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Rizik bakterijske kontaminacije koncentrata trombocita se procjenjuje otprilike na 1:2 000, a koncentrata
eritrocita na 1:20 000. Do bakterijske kontaminacije krvi i krvnih pripravaka može doći prilikom sakupljanja,
obrade i skladištenja. Uz sve mjere koje se poduzimaju za sprječavanje kontaminacije za vrijeme
sakupljanja, obrade, skladištenja provodi se i mikrobiološko ispitivanje krvi i krvnih pripravaka na prisustvo
bakterija.
Uzorke krvi i krvnih pripravaka nasijavamo u bočice s hranjivim podlogama, 10 ml u bočicu za aerobnu i 10
ml u bočicu za anaerobnu kultivaciju. Bočice ulažemo u BacT/ALERT, automatski kolorimetrijski sustav za
kultivaciju. Ukoliko u bočici dođe do porasta bakterija to rezultira porastom CO
2 koji mjenja boju senzora na
dnu bočice. Aparat promjenu boje senzora očitava kao drukčiju reflektanciju i označava pozitivan nalaz.
Bočicu, u kojoj je signaliziran pozitivan nalaz, dalje obrađujmo u smislu izolacije i identifikacije
mikroorganizama.
Za vrijeme mikrobiološkog ispitivanja poduzimamo niz propisanih postupaka da bi spriječili kontaminaciju
uzoraka krvi i krvnih pripravaka: priprema zaštitnog kabineta koji se nalazi u prostoru sa ograničenim
ulazom, odijevanje zaštitne odjeće, priprema uzoraka krvi i krvnih pripravaka za unos u zaštitni kabinet prije
nasijavanja, čišćenje i dezinfekciju radnog prostora.
Dezinfekciju zaštitnog kabineta vršimo 70% alkoholom uvijek nakon završenog rada i prije početka
slijedećeg postupka.
Redovito se kontroliraju uvjeti rada: radna površina, ruke djelatnika i zrak.

preuzmi dokument