Jasmin Babić ,Ankica Mick

Odjel za anesteziju,reanimaciju i intezivno liječenje, OB «Hrvatski ponos» Knin

pacijent, sigurnost, primopredaja pacijenta, komplikacije, dokumentacija

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Sigurnost pacijenta na anesteziji je skup mjera kojima rizik od komplikacija kod op.zahvata svodimo na
najmanju mjeru.
Jedna od važnih karika u sigurnosti pacijenta je soba za buđenje.
U novije vrijeme standard nalaže da soba za buđenje bude blizu op.bloka i JIL-a.Dobra primopredaja
između anesteziološkog tehničara i sestre u sobi za buđenje i prenos svih važn ih informacija o pacijentu
prije,za vrijeme i poslije anestezije važan su čimbenik sigurnosti.
Anesteziološki teh.osigurava siguran transfer pacijenta iz operacijske dvorane u sobu za buđenje ,a zajedno
sa sestrom u sobi postavlja monitoring,kontrolira stanje svijesti ,zavoje i krvarenje iz rane.
Prati vitalne funkcije,diurezu,količinu sadržaja na drenove,respiracije i sadržaj sonde.
Procjenjuje jačinu boli pacijenta i o svim parametrima vodi evidenciju.
IZGLED SOBE ZA BUĐENJE (RECOVERY ROOM)
Soba mora biti prozračna,dobre vidljivosti s odgovarajućom temperaturom.
Potrebno je osigurati nesmetan pristup pacijentu i aparatima.
U sobi obavezno imati: Neinvazivni minitoring,pribor za aspiraciju,centralne dovode kisika,zraka i
vacum,pribor za održavanje dišnog puta,pribor za arteficijalnu ventilaciju,pribor za lijekove i CPR,defibrilator
i lijekove za anesteziju i analgeziju.
U sobu uvijek uđite sa osmjehom za pacijenta
KOMPLIKACIJE U POSTANESTEZISKOM RAZDOBLJU
Zadaća svih djelatnika u procesu zbrinjavanja pacijenta je moguće komplikacije prepoznati i pravodobno
zbrinuti.
Najčešće komplikacije u postoperativnom razdoblju su : postoperativna bol,mučnina i
povraćanje,respiratorni problemi,kardiovaskularni problemi,hipotermija,hipertermija,postoperativni deliriji i
usporeno buđenje.
DOKUMENTACIJA U SOBI ZA BUĐENJE
Anesteziološkom teh.ili med.sestri koji rade u sobi za buđenje treba biti dostupna povjest bolesti i
anesteziološki list pacijenta iz koje možemo iščitati tijek anestezije.
RECOVERY LISTA sadrži osnovne podatke o pacijentu,dijagnozu i vrstu operacije,stane nakon
operacije,upis vitalnih parametara,terapija u sobi za buđenje ,preporuka za odjel.
Med sestra se obavezno potpisuje zbog lakše komunikacije sa odjelom na koji pacijent odlazi.

preuzmi dokument