Vanja Trazer, Josipa Dokozić, Stana Pačarić, Srđan Butorac

KBC Osijek

hemodinamika, hemodinamski monitoring, metoda termodilucije, Swan-Ganz kateter, PiCCO monitoring

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Ovaj rad prikazuje načine mjerenja hemodinamike i značenje dobivenih parametara u
kliničkoj praksi.
Sva tkiva u ljudskom organizmu ovisna su o radu srca i pluća. Srce održava adekvatnu
perfuziju organa i tkiva.Napretkom tehnologije danas je moguće različitim invazivnim i
neinvazivnim tehnikama pratiti bolesnikovo hemodinamsko stanje i kvalitativno izraziti
odgovarajuće parametre.
Nekoliko je osnovnih metoda monitoringa, koje možemo podjeliti na neinvazivan i neinvazivan
monitoring. Elektrokardiografija, pulsna oksimetrija su neinvazivne metode.Tlak mjerimo
invazivnim i neinvazivnim metodama. Centralni venski tlak mjeri se postavljanjem centralnog
venskog katetera. Dva su osnovna najzastupljenija načina mjerenja hemodinamike;
hemodinamski monitoring Swan-Ganzovim plućnoarterijskim kateterom i hemodinamski
monitoring PiCCO monitorom s arterijskim termodilucijskim kateterom.
Mjerenje pomoću Swan – Ganz katetera zahtjeva kateterizaciju srca, vrh plućnog katetera
postavlja se u plućnu arteriju, te je nužna maksimalna koncentracija kod pripreme,
postavljanja i monitoriranja. Neki od parametara dobivenih hemodinamskim monitoringom su
centralni venski tlak, plućno – arterijski tlak, plućni kapilarni okluzivni tlak, minutni volumen
srca, ejekcijska frakcija desnog ventrikula, srčani indeks, udarni volumen, varijacije udarnog
volumena, sistemski vaskularni otpor, plućni vaskularni otpor.
Hemodinamski monitoring je najinvazivniji način monitoriranja vitalnih funkcija u jedinicama
intenzivnog liječenja.
Dobiveni parametri pružaju potpun uvid u hemodinamski status bolesnika. Gotovo svim
pacijentima u jedinicama intenzivnog kardiokirurškog liječenja mjere se navedeni parametri,
posebno hemodinamski nestabilnim pacijentima, pacijentima kod kojih je nužna trajna
kardiopulmonalna procijena ili kod onih koji primaju kardiotropne lijekove. Informacije
dobivene ovim mjerenjima koriste se u dijagnostici, kao upute za daljnje intervencije, te
predviđanje ishoda liječnja pacijenta.

preuzmi dokument