Irena Bilić

KBC Zagreb

eklampsija, preeklampsija, kortikalna sljepoća, encefalopatija

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Teška preeklamsija i eklamsija su glavni uzroci majčinog i perinatalnog
morbiditeta i mortaliteta u mnogim dijelovima svijeta.
Jedan od neobičnih učinka teške preeklampsije je nagli gubitak vida.
Ekstravazacija tekućine tkiva u mozak kao posljedica gubitka
autoregulacije stražnjih moždanih arteriola zbog hipertenzije može dovesti
do kortikalne sljepoće.
Reverzibilna kortikalna sljepoća kao posljedica reverzibilne stražnje
encefalopatije u sklopu sindroma eklampsije dovodi do uznemirenosti
pacijentice i otežane postoperativne suradnje u postupcima intenzivne
njege, terapije i monitoringa.
Intenzivnom terapijom, smanjenjem krvnog tlaka, antihipertenzivima,
sedacijom Mg sulfatom te terapijom osmotskim diureticima dolazi do
reverzije encefalopatije i sljepoće.
Samim tim uspostavlja se kooperabilnost pacijentice na svim poljima
intenzivnog liječenja.
Kompletni oporavak vida javlja se u gotovo svim slučajevima.
U ovom predavanju bit će prikazan slučaj trudnice sa teškim oblikom
preeklampsije.
Porod je dovršen carskim rezom.
U postoperativnom razdoblju ima potpuni gubitak vida.
Poboljšanje vida nastupa 9 sati nakon poroda, a potpuni nakon 24 sata.
Pacijentica dobro reagira na terapiju.
Pravilnom postoperativnom skrbi uspostavlja se bolja suradnja sa
pacijenticom, te dolazi do poboljšanja općeg stanja.

preuzmi dokument