Ž. Lubina, T. Karaula, S. Stanešić, I. Vuković, L. Didaković, M. Strauss Patko

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

ozračeni, eritrociti, neonatalna, fetalna

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

UVOD: Dorada zračenjem eritrocitnih krvnih pripravaka (KP) gotovo je uvijek indicirana za
potrebe liječenja pacijenata fetalne i neonatalne dobi budući se radi o pacijentima s
nedovoljno razvijenim ili/i narušenim imunološkim sustavom. Zračenjem KP x-zrakama
dozom od 25-50 Gy prevenira se transfuzijom uzrokovana reakcija transplantata protiv
primatelja uzrokovana vijabilnim limfocitima u KP. Rok ovakvim KP je samo 24 sata.
MATERIJALI I METODE: Proizvodnja eritrocitnih KP za neonatalne i fetalne transfuzije
počinje zaprimanjem zahtjeva. Odabiru se svježi Kell negativni koncentrati eritrocita sa
smanjenim brojem leukocita (KE SBL) starosti do 5 dana, odgovarajuće ABO krvne grupe i
Rh fenotipa.
Zračenje x-zrakama pomoću aparata Raycell Mk2 slijedi odmah nakon priprave KP. Za
ispunjavanje posude u koji se postavlja doza KE unutar aparata za zračenje koriste se
vrećice s vodom. Samo zračenje traje 4,3 minute. Postupak zračenja uključuje još i upis
podataka o dozi u kompjuterski sustav vezan uz Raycell Mk2. Za vizualnu potvrdu i kontrolu
zračenja koristi se RadTag RTX25 indikator zračenja. Kompjuterska dorada i ispis naljepnica
vrši se pomoću informatičkog sustavu transfuzijske službe (e-Delphyn). Ukupno prosječno
vrijeme kompletnog procesa zračenja traje oko 7 minuta.
REZULTATI: U 2014. godini ozračeno je 25 doza KE SBL u plazmi (exangvinotransfuzije,
korekcije anemije), 78 KE SBL opran u 0,9%-tnoj NaCl (intrauterine transfuzije) i 43 doze KE
SBL ("TOP UP" transfuzije).
ZAKLJUČAK: Eritrocitni KP za fetalne i neonatalne transfuzije ne postoje na skladištu kao
gotovi proizvodi već se proizvode i zrače po zaprimanju zahtjeva. Zračenje KP nije moguće
provesti ranije i skladištiti proizvod do primjene budući se rok valjanosti skraćuje na 24 sata.

preuzmi dokument