Marina Ćićak Novak

Zavod za neonatologiju i intentivno liječenje, Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb

intenzivna medicina, pedijatrijska i neonatalna skrb

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Pedijatrijska i neonatalna intenzivna medicina značajno se razvijala i napredovala zadnjih 30- ak godina.
Kritično bolesna i potencijalno kritično bolesna djeca i novorođenčad danas imaju mogućnost liječenja i
izliječenja u specijaliziranim jedinicama intenzivnog liječenja novorođenčadi i djece. Jedinice intenzivne
medicine posebne su organizacijske jedinice unutar bolničkih ustanova koje provode primjerenu, visoko
specijaliziranu i kontinuiranu skrb kritično bolesnoj novorođenčadi i djeci. Obilježavaju ih mnoge
specifičnosti: infrastrukturne, prostorne,kadrovske,profesionalne,etičke, financijske i druge. Jedinice
intenzivne medicine novorođenčadi djece os nivaju se na principu teritorijalne zastupljenosti ali i zbog toga
što podižu razinu skrbi i statusa ustanove. Razvojem tehnologije te suvremenim pristupima u liječenju i
zdravstvenoj njezi značajno se povećavaju mogućnost liječenja te poboljšavaju krajnji rezultati liječenja.
Unutar jedinica intenzivnog liječenja postoje razlike koje se definiraju mogućnostima provedbe dijagnostičkih
i terapijskih postupaka te složenosti pacijenata. Slijedom toga jedinice za intenzivno liječenje djece dijele se
u dvije razine mogućnosti zbrinjavanja dok se jedinice intenzivnog liječenja novorođenčadi dijele u 3 -4 razine
zbrinjavanja. Pedijatrijska i neonatalna intenzivna skrb zahtjeva osiguravanje određenih standarda koji se
odnose na prostor, opremu i osoblje. Standardi su djelomično definirani različitim smjernicama ali je pristup i
osiguravanje standarda i dalje individualan na razini unutar bolničkih ustanova u kojima takve jedinice
postoje. Pedijatrijska i neonatalna intenzivna medicina značajno se razvijala zadnjih godina. Slijedom toga
unaprijedile su se mogućnosti liječenja i krajnji ishodi liječenja kritično bolesne novorođenčadi i djece.
Jedinice intenzivne skrbi novorođenčadi i djece zauzimaju značajan udio u cjelokupnim resursima
zdravstvenih ustanova. Slijedom intenziteta potreba pacijenata za liječenjem i zdravstvenom njegom
neminovno je osiguravanje optimalnih standarda opreme, prostora i kadrova.

preuzmi dokument