Natalija Uroić, Martina Matekalo

KBC ''Sestre milosrdnice''

moždana smrt, eksplantacija, jedinica intenzivnog liječenja, medicinska sestra

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Moždana smrt u trudnoći je rijedak slučaj, a i porod zdravog djeteta nakon moždane smrti
majke iznimno rijedak događaj te je do sada u literaturi opisano svega 30-tak slučajeva. U
ovom prikazu radi se o slučaju moždane smrti majke u 20-tom tjednu trudnoće, te održavanju
trudnoće kroz 69 dana do rođenja zdravog djetea i donacije organa od strane majke.

preuzmi dokument